Загальний алгоритм дій щодо організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин

1. Адміністрація закладу освіти:

1.1. Вивчає нормативно-правову базу з організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин.

1.2 Проводить моніторинг забезпеченості та наявності умов для дистанційного навчання в учнів закладу освіти.

1.3 Проводить моніторинг дистанційних платформ і цифрових сервісів та затверджує ті, які найбільше підходитимуть учням і педагогам для організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин з урахуванням особливостей освітнього процесу закладу освіти.

1.4 Організовує навчання педагогічного колективу

1.5 Проводить роботу щодо внесення змін у календарно-тематичне планування учителів з метою інтеграції та ущільнення навчального матеріалу із затвердженням цих змін.

1.6 Затверджує оновлені розклади уроків і навчальних занять, корекційно-розвиткових занять тощо.

1.7 Забезпечує функціонування й оновлення сайту закладу освіти у закладці «Дистанційне навчання».

1.8 Розробляє та доводить до відома працівників порядок обліку робочого часу та ведення необхідної документації.

1.9 Затверджує режим роботи педагогічних працівників в умовах дистанційного навчання.

1.10 Сприяє поширенню досвіду роботи педагогів на сайті закладу освіти та інших освітніх інформаційних ресурсах.

1.11 Проводить онлайн-наради, семінари, вебінари, консультації, відеоконференції з педагогічними працівниками.

1.12 Розробляє заходи щодо забезпечення різних форм зв’язку з батьками, організовує роботу консультаційних онлайн пунктів.

2. Педагогічні працівники:

2.1 Вивчають стан забезпеченості і можливостей учнів щодо дистанційного навчання.

2.2 Уносять зміни до календарно-тематичного планування та ущільнення навчального матеріалу.

2.3 Здійснюють самоосвітню роботу з вивчення технологій дистанційного навчання

2.4 Виконують освітню програму для досягнення учнями передбачених результатів навчання, тобто надають інформацію щодо обсягу та змісту навчального матеріалу, завдань на його закріплення, перевіряють й оцінюють їх та надають відгуки на виконані завдання, використовуючи відповідну електронну освітню платформу, комунікаційні онлайн сервіси та інструменти; співпрацюють з усіма учасниками освітнього процесу.

2.5 Учителі закладу освіти в години, відповідно до опублікованого на сайті закладу розкладу, знаходяться в онлайн режимі. У цей час учні, які потребують консультацій, можуть цими послугами скористатися, зв’язавшись із педагогом через онлайн ресурси. Учителі-предметники можуть попрацювати індивідуально з тими дітьми, які цього потребують.

2.6 Складають індивідуальні плани роботи або інші документи з обліку свого робочого часу; ведуть документацію;

2.7 Після закінчення карантинних обмежень проводять моніторинг засвоєння навчального матеріалу, організовують за потреби коригувальне навчання.

3. Здобувачі освіти:

3.1 Здійснюють регулярну та змістовну взаємодію з педагогічними працівниками в синхронному або асинхронному режимі відповідно до розкладу занять з метою виконання освітньої програми для досягнення передбачених навчальними програмами результатів навчання; опрацьовують зміст навчального матеріалу, завдання на його закріплення, виконують творчу, навчально – дослідницьку роботу, беруть участь у підсумкових роботах, тестуваннях тощо, використовуючи електронну освітню платформу, доступні комунікаційні онлайн сервіси та інструменти

3.2 Опрацьовують відгуки на виконані завдання, рекомендації, надані вчителями,

3.3 Дотримуються принципів академічної доброчесності.

4. Батьки (відповідно до п.13 розділу 1 Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 08.09.2020 р. №1115):

4.1 Сприяють виконанню дитиною освітньої програми, навчальних програм з окремих предметів, дбають про психічне і фізичне здоров’я дітей, формують у них навички здорового способу життя

4.2 Сприяють дотриманню дітьми академічної доброчесності в освітньому процесі.

4.3 Якщо батьки під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання не виконують свої обов’язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти інформує про це відповідну службу у справах дітей.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap