Управлінські органи в навчальному закладі

З метою оптимізацїї управління життєдіяльністю школи створено органи управління, діяльність яких дає змогу враховувати потреби учасників навчально-виховного процесу. Наявність розгалуженої структури управлінських органів у школі вимагає організації їх взаємодії, координації роботи всіх підрозділів. До структури управлінських органів у школі належать:

— органи колегіального управління школою (конференція, рада закладу освіти, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступнику);

— адміністрація школи (директор,  заступник з навчально – виховної роботи, педагог – організатор);

— органи громадського самоврядування (учнів, учителів, методична рада), батьків (батьківська рада).

Share via
Copy link
Powered by Social Snap